เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter กับ Non-Inverter ต่างกันอย่างไร?

เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในบ้านหรือสถานที่ทำงาน เมื่อคุณต้องการซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ อาจมีคำถามเกี่ยวกับ แอร์ระบบ Inverter กับ Non-Inverter ที่มักจะถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย ในบทความนี้เราจะมาเปรียบเทียบระบบเหล่านี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ระบบแอร์ อินเวอร์เตอร์ เทียบกับ ระบบแอร์ธรรมดา

ระบบ Non-Inverter:
เครื่องปรับอากาศระบบ Non-Inverter ทำงานโดยรอบ โดยเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่กำหนด มันจะทำงานให้เครื่องปรับอากาศทำงานในระดับที่เต็มที่ และหยุดการทำงานเมื่ออุณหภูมิถึงเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เครื่องปรับอากาศจะเริ่มทำงานอีกครั้ง ระบบ Non-Inverter จึงทำงานตามเสถียรภาพที่กำหนดไว้

ระบบ Inverter:
เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter ทำงานอย่างแตกต่างกับระบบ Non-Inverter โดย Inverter เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ (compressor) ในเครื่องปรับอากาศ เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร์จะทำงานที่ความเร็วสูงเพื่อเพิ่มการทำความเย็น และเมื่ออุณหภูมิใกล้ถึงระดับที่ตั้งไว้ คอมเพรสเซอร์จะทำงานที่ความเร็วต่ำลงเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เสถียรภาพ ด้วย Inverter คอมเพรสเซอร์สามารถปรับความเร็วการทำงานได้ให้เหมาะสมกับการต้องการทำความเย็นของห้อง ซึ่งทำให้เครื่องปรับอากาศ Inverter ทำงานอย่างประหยัดพลังงานมากกว่าระบบ Non-Inverter

ระบบเครื่องปรับอากาศ Inverter มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบ Non-Inverter เนื่องจากสามารถปรับการทำงานได้ตามอุณหภูมิและการต้องการทำความเย็นของห้อง ทำให้เครื่องปรับอากาศ Inverter ทำงานอย่างต่อเนื่องและประหยัดพลังงาน

หวังว่าคำอธิบายดังกล่าวจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Inverter และ Non-Inverter ของเครื่องปรับอากาศ และสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ดีขึ้น

สรุป

การเลือกซื้อแอร์บ้านระบบ Inverter หรือ Non-Inverter ให้พิจารณาพฤติกรรมการใช้งาน เพราะหากเราใช้งานหนักตลอดทั้งวันแนะนำระบบอินเวอเตอร์ หากพฤติกรรมการใช้งานงานนานๆใช้ทีระบบ Non-Inverter ก็น่าจะตอบโจทย์เพราะการดูแลและซ่อมบำรุงจะทำได้ง่ายและราคาถูกกว่าระบบอินเวอเตอร์ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงาน อิเล็กเทค อินโนเวชั่น ได้ตามด้านล่างนี้

เว็บไซต์ : https://www.electech.cloud
Youtube : https://www.youtube.com/@electechinnovation
Facebook : https://www.facebook.com/kk.electech
TikTok : https://www.tiktok.com/@electech.tv
Line OA : @electech

Scroll to Top